Mattilsynet opphever overvåkingssone for ILA i Frøya kommune i Sør-Trøndelag

Publisert 15.03.2019     Sist endret 15.03.2019

Mattilsynet har 15. mars 2019 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Frøya kommune, Sør-Trøndelag, opphevet overvåkingssonen rundt lokalitetene 12394 Ørnøya og 24696 Ørnøya II i Frøya kommune

ILA ble i april 2016 påvist på sjølokalitetene 12394 Ørnøya og 24696 Ørnøya II i Frøya kommune i Sør-Trøndelag. Forskrift om kontrollområde for ILA i Frøya kommune ble vedtatt 1. juni 2016.

I oktober 2016 ble det opprettet et nytt kontrollområde i forskriften med bekjempelsessone og overvåkingssone rundt lokalitet 31517 Kamholmen etter ILA-utbrudd på lokaliteten i september 2016.

Bekjempelsessonen rundt lokalitetene Ørnøya og Ørnøya II ble opphevet 15. mars 2017. I tråd med forskriftens § 14 skal overvåkingssonen oppheves to år etter at bekjempelsessonen ble opphevet, det vil si 15. mars 2019.

Overvåkingssonen rundt lokalitet Kamholmen skal i tråd med forskriften oppheves automatisk to år etter at bekjempelsessonen ble opphevet, det vil si 15. januar 2020.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Kontaktperson seniorinspektør Gøril Thomassen, region Midt, tlf.: 22 77 81 63


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Kontaktperson seniorinspektør Gøril Thomassen, region Midt, tlf.: 22 77 81 63