Kunngjøring

Mattilsynet opphever overvåkingssone for ILA i Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark

Publisert 07.06.2019     Sist endret 07.06.2019

Mattilsynet har 7. juni 2019 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Hammerfest og Kvalsund kommuner, Finnmark, opphevet overvåkingssonen rundt lokalitet Kleppenes N i Hammerfest kommune med virkning fra 9. juni 2019

ILA ble i desember 2016 påvist på sjølokaliteten 10828 Kleppenes N i Hammerfest kommune i Finnmark. Forskrift om kontrollområde for ILA i Hammerfest og Kvalsund kommuner ble vedtatt 25. januar 2017.

I juli 2017 ble det opprettet et nytt kontrollområde i forskriften med bekjempelsessone og overvåkingssone rundt lokalitet 15517 Tinnlandet etter ILA-utbrudd på lokaliteten.

Bekjempelsessonen rundt lokalitet Kleppenes N ble opphevet 9. juni 2017. I tråd med forskriftens § 14 skal overvåkingssonen oppheves to år etter at bekjempelsessonen ble opphevet, det vil si 9. juni 2019.

Overvåkingssonen rundt lokalitet Tinnlandet skal i tråd med forskriften oppheves automatisk to år etter at bekjempelsessonen ble opphevet, det vil si 18. desember 2019.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Kontaktperson spesialinspektør Are Strøm, region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 79 20


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Kontaktperson spesialinspektør Are Strøm, region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 79 20