Kunngjøring

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Askøy, Radøy, Lindås, Meland, Fjell og Øygarden kommuner i Hordaland fylke

Publisert 26.07.2018     Sist endret 26.07.2018

Mattilsynet har 26. juli 2018 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Askøy, Radøy, Lindås, Meland, Fjell og Øygarden kommuner, Hordaland.

ILA er påvist på sjølokaliteten 20776 Storoksen i Askøy kommune i Hordaland. Lokaliteten drives av Lerøy Vest AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for oppdrettere og andre aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så normalt varer i to år.

Se også
Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Askøy, Radøy, Lindås, Meland, Fjell og Øygarden kommuner, Hordaland fylke

Kontrollområder for infeksiøs lakseanemi (ILA) 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Kristina Birkeland, region Sør og Vest, avdeling Bergen og omland, tlf.: 22 77 85 45 og rådgiver Solveig Bjørnerud Khan, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 91 66.


Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Kristina Birkeland, region Sør og Vest, avdeling Bergen og omland, tlf.: 22 77 85 45 og rådgiver Solveig Bjørnerud Khan, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 91 66.