Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Austevoll kommune i Hordaland fylke

Publisert 20.03.2018     Sist endret 20.03.2018

Mattilsynet har 20. mars 2018 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Austevoll kommune i Hordaland

ILA er påvist på sjølokaliteten 11543 Buholmen i Austevoll kommune i Hordaland. Lokaliteten drives av Lerøy Vest/Sjøtroll Havbruk AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for oppdrettere og andre aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så normalt varer i to år.

ILA kontrollområde for Austvoll kommune, Hordaland

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Austevoll kommune, Hordaland fylke (frist: 6. mars). 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, region Sør og Vest, avdeling Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44 / 977 55 174 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.


Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, region Sør og Vest, avdeling Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44 / 977 55 174 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.