Kunngjøring

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Bodø og Sørfold kommuner, Nordland fylke

Publisert 13.08.2019     Sist endret 14.08.2019

Mattilsynet har 13. august 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Bodø og Sørfold kommuner, Nordland fylke

Fakta ILA

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Forekomst av eller mistanke om ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke eller påvisningen av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia eller New Zealand.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som, før opprettelse av kontrollområde med bekjempelsessone, ligger 10 km eller nærmere lokaliteten. Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i kontrollområdet, før bekjempelsessonen er opphevet.

ILA ble 12. juli 2019 påvist på fisk ved sjølokaliteten 36117 Matvika i Sørfold kommune, Nordland fylke. Lokaliteten drives av Mowi Norway AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Eksisterende kontrollområdeforskrift for Sørfold og Bodø kommuner, Nordland; Forskrift 16. november 2017 nr. 1797 om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Sørfold og Bodø kommuner, Nordland, oppheves 13. august 2019.

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i den nye kontrollområdeforskriften for Bodø og Sørfold kommuner når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så normalt opprettholdes i to år.

Se også:

Kart - Opprettelse av bekjempelsessone i kontrollområde for ILA i Bodø og Sørfold kommuner, Nordland fylke

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Are Strøm, spesialinspektør, region Nord, tlf.: 22 77 79 20 og Baard J. Kvidaland, jurist, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd tlf.: 22 77 82 36.


Kontaktinformasjon

Are Strøm, spesialinspektør, region Nord, tlf.: 22 77 79 20 og Baard J. Kvidaland, jurist, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd tlf.: 22 77 82 36.