Kunngjøring

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Bremanger og Flora kommuner i Sogn og Fjordane

Publisert 06.06.2018     Sist endret 06.06.2018

Mattilsynet har 6. juni 2018 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Bremanger og Flora kommuner, Sogn og Fjordane.

ILA er påvist på sjølokaliteten 13341 Bakjestranda i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane. Lokaliteten drives av Nordfjord forsøksstasjon AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for oppdrettere og andre aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så normalt varer i to år.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les mer

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, region Sør og Vest, avdeling Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44 / 977 55 174

Rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.


Publikasjoner

Les mer

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, region Sør og Vest, avdeling Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44 / 977 55 174

Rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.