Kunngjøring

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Dønna, Leirfjord, Nesna og Lurøy kommuner, Nordland fylke

Publisert 17.08.2018     Sist endret 17.08.2018

Mattilsynet har 17. august 2018 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Dønna, Leirfjord, Nesna og Lurøy kommuner, Nordland fylke.

ILA er påvist på sjølokalitetene 28336 Breivika og 32897 Breivika S i Dønna kommune i Nordland fylke. Lokalitetene drives av Marine Harvest AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for oppdrettere og andre aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så normalt varer i to år.

Se også:

Høring

Kart over kontrollområde Dønna, Leifjord, Nesna og Lurøy, Nordland

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Fagrådgiver Eirik Jacobsen, avdeling Salten, tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver Solveig Bjørnerud Khan, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 91 66


Kontaktinformasjon

Fagrådgiver Eirik Jacobsen, avdeling Salten, tlf.: 22 77 80 75 og rådgiver Solveig Bjørnerud Khan, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 91 66