Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Kvænangen kommune, Troms fylke

Publisert 26.07.2019     Sist endret 08.08.2019

Mattilsynet har 26. juli 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Kvænangen kommune, Troms fylke.

ILA ved sjølokaliteten 10803 Fjellbukt i Kvænangen kommune, Troms fylke 2. juli 2019. Lokaliteten drives av MOWI Norway AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så normalt opprettholdes i to år.

Se også

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tel: 46 91 29 10

Andre henvendelser: Solveig Bjørnerud Khan, fungerende seksjonssjef for fiskehelse og fiskevelferd, tel: 22 77 91 66


Les mer

Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tel: 46 91 29 10

Andre henvendelser: Solveig Bjørnerud Khan, fungerende seksjonssjef for fiskehelse og fiskevelferd, tel: 22 77 91 66