Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Sørfold og Bodø kommuner i Nordland fylke

Publisert 16.11.2017     Sist endret 16.11.2017

Mattilsynet har 16. november 2017 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Sørfold og Bodø kommuner i Nordland

ILA er påvist på sjølokaliteten 36117 Matvika i Sørfold kommune i Nordland. Lokaliteten drives av Marine Harvest Norway AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for oppdrettere og andre aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så normalt varer i to år.

Se også:

Kart - Kontrollområde for ILA i Sørfold og Bodø kommuner, Nordland

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) i Sørfold og Bodø kommuner, Nordland fylke 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Rådgiver/veterinær Eirik Jacobsen, region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 80 75 / 976 26 075 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55 / 924 95 956


Kontaktinformasjon

Rådgiver/veterinær Eirik Jacobsen, region Nord, avdeling Salten, tlf.: 22 77 80 75 / 976 26 075 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55 / 924 95 956