Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Tingvoll, Nesset og Gjemnes kommuner i Møre og Romsdal fylke


Publisert 03.08.2017 | Sist endret 19.10.2017

Mattilsynet har 3. august 2017 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Tingvoll, Nesset og Gjemnes kommuner i Møre og Romsdal fylke.

ILA er påvist på lokalitetene 18000 Rimstad i Tingvoll kommune og 12904 Merraberget i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Lokalitetene drives av AquaGen AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Den har ingen betydning for folkehelsen.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone.

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når anleggene i sonen har tatt ut fisken, utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så normalt varer i to år.

 

Kontaktinformasjon

Veterinær/spesialinspektør Aud Skrudland, region Midt, tlf.: 22 77 79 63 / 957 84 977 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55 / 924 95 956.

Gjeldende regelverk

Fant du det du lette etter?