Kunngjøring

Mattilsynet utvider bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i Austevoll, Sund og Os kommuner, Hordaland fylke

Publisert 11.07.2019     Sist endret 11.07.2019

Mattilsynet har 11. juli 2019 fastsatt endringsforskrift som utvider bekjempelsessonen i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Austevoll, Sund og Os kommuner, Hordaland.

ILA ble 26. juni 2019 påvist på fisk ved sjølokaliteten 14040 Krigsholmen i Austevoll kommune, Hordaland. Lokaliteten drives av Austevoll Melaks AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Basert på innspill i høringsrunden, har vi endret forskriftens § 8 femte ledd og åpnet for at det kan søkes om å få skriftlig godkjenning fra Mattilsynet til å ta inn ballastvann i bekjempelsessonen, forutsatt at ballastvannet slippes ut på samme sted som det ble tatt inn og før båten forlater lokaliteten. 

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så normalt opprettholdes i to år.

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Synnøve Hodneland, spesialinspektør region Sør og Vest, tlf. 22 77 89 81
Ane Wilson Erdal, rådgiver/jurist, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 55


Les mer

Kontaktinformasjon

Synnøve Hodneland, spesialinspektør region Sør og Vest, tlf. 22 77 89 81
Ane Wilson Erdal, rådgiver/jurist, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 55