Kunngjøring

Mattilsynet utvider kontrollområdet for ILA i Austevoll kommune i Hordaland fylke

Publisert 19.12.2018     Sist endret 19.12.2018

Mattilsynet har 19. desember 2018 fastsatt forskrift som endrer forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Austevoll kommune i Hordaland

ILA er påvist på sjølokalitetene 35497 Drøno og 10041 Kviksholmen i Austevoll kommune i Hordaland. Lokaliteten Drøno drives av Troland Lakseoppdrett AS og Telavåg Fiskeoppdrett AS og lokaliteten Kviksholmen drives av Langøylaks AS.

Mattilsynet utvider bekjempelsessonen og overvåkingssonen i eksisterende kontrollområde for ILA i Austevoll kommune i Hordaland fylke.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for oppdrettere og andre aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så normalt varer i to år.

Se også:

Høring: Endring av forskrift om bekjempelse av ILA i Austevoll kommune, Hordaland fylke 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Odd Arne Brimsøe, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 87 61 og rådgiver/jurist Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.


Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Odd Arne Brimsøe, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 87 61 og rådgiver/jurist Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.