Kunngjøring

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Alstahaug kommune i Nordland fylke

Publisert 31.05.2022     Sist endret 31.05.2022

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

ILA er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. Mistanke om eller påvisning av ILA skal umiddelbart varsles til Mattilsynet slik at bekjempelsen kan starte raskt.

ILA forårsakes av et virus. Viruset er ufarlig for mennesker. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Lokaliteter med påvist ILA skal slakte ut eller destruere laksen, rengjøre og desinfisere anlegget før det brakklegges i minimum tre måneder.

Mistanke om eller påvisning av ILA gjør at det ikke kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegget til Kina eller laksefisk til Australia. New Zealand kan ikke motta laksefisk med påvist ILA.

Det kan heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som er 10 km eller nærmere lokaliteten, så lenge det er mistanke om eller påvist ILA ved lokaliteten (merket lilla i Barentswatch). Etter at kontrollområdet er blitt opprettet rundt lokaliteten, kan det heller ikke eksporteres laksefisk til Australia fra lokaliteter som ligger i bekjempelsessonen.

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31857 Blomsøråsa i Alstahaug kommune i Nordland fylke. Lokaliteten drives av Mowi ASA.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Grunnlag for mistanken

Mowi ASA varslet Mattilsynet per epost den 30. mai 2022 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 31857 Blomsøråsa. Mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) tatt som overvåkningsprøver ved lokaliteten.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten båndlagt. Dette innebærer restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk, båter og utstyr uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir verifisert av Veterinærinstituttet vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller, se BarentsWatch

Restriksjonssone (tidligere kontrollområde)

Lokalitet Blomsøråsa ligger i kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Kontrollområdet ble opprettet rundt sjølokalitet Skogsholmen i Vega kommune den 13. juli 2021.

Dersom mistanken blir bekreftet vil det innen kort tid opprettes en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet rundt lokaliteten.

Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for restriksjonssonens utbredelse. Restriksjonssonen må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Tina Westhelle Strand, seniorinspektør – Mattilsynet avdeling Helgeland – telefon 22779001 / 97725114

Christina Gøytil, rådgiver – Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd – telefon 22 77 86 57.


Kontaktinformasjon

Tina Westhelle Strand, seniorinspektør – Mattilsynet avdeling Helgeland – telefon 22779001 / 97725114

Christina Gøytil, rådgiver – Mattilsynet hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd – telefon 22 77 86 57.