Kunngjøring

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Øygarden kommune i Hordaland fylke

Publisert 10.08.2018     Sist endret 10.08.2018

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11667 Gardskråneset i Øygarden kommune i Hordaland fylke. Lokaliteten drives av Blom Fiskeoppdrett AS. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Grunnlag for mistanke

Virksomheten varslet Mattilsynet 9. august 2018 om mistanke om ILA på Gardskråneset. Mistanken bygger på kliniske symptomer og positive analyseresultater (PCR) fra Pharmaq Analytiq AS. Foreløpige analyser tyder på at virus ikke er HPR0-variant.

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Veterinærinstituttet har publisert det mistenkte sykdomstilfellet på det interaktive kartverktøyet BarentsWatch                

Ufarlig for mennesker

 Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker.

Kontrollområde

Gardskråneset ligger i et kontrollområde for ILA etablert grunnet sykdomsutbrudd på lokalitet 20776 Storoksen i juni 2018. Se lovdata.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og medfører restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Reidunn Agathe Medhus, førsteinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Bergen og omland. tlf.: 22 77 83 63, mobil: 480 47 409
Christine Pettersen, førsteinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Bergen og omland, tlf.: 22 77 86 66, mobil: 936 09 816


Kontaktinformasjon

Reidunn Agathe Medhus, førsteinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Bergen og omland. tlf.: 22 77 83 63, mobil: 480 47 409
Christine Pettersen, førsteinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Bergen og omland, tlf.: 22 77 86 66, mobil: 936 09 816