Kunngjøring

Mistanke om ILA ved oppdrettsanlegg i Dyrøy kommune i Troms fylke

Publisert 23.11.2018     Sist endret 23.11.2018

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 23055 Storvika V i Dyrøy kommune i Troms fylke. Lokaliteten drives av SalMar Farming AS, avdeling Troms. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Grunnlag for mistanken

SalMar Farming varslet Mattilsynet 20. november 2018 om mistanke om ILA på Storvika V. Mistanken bygger på positivt analyseresultat (PCR) fra Patogen AS.

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Fisken på Storvika V ble flyttet fra lokaliteten 23056 Lekangsund II i august 2018. Det kan ikke utelukkes at fisken ble smittet med ILA mens den var på Lekangsund II. Lekangsund II er følgelig også båndlagt, basert på positiv prøve på lokaliteten Storvika V.

Veterinærinstituttet har publisert det mistenkte sykdomstilfellet på BarentsWatch Fiskehelse

Ufarlig for mennesker

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker.

Kontrollområde

Storvika V ligger i overvåkningssonen i et kontrollområde etablert ved ILA-utbrudd på 30216 Kvitfloget i juni 2017.

Mattilsynet vil vurdere utvidelse av kontrollområdet dersom ILA-mistanken på Storvika V bekreftes.  

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse /utvidelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torkjell Andersen, avdelingssjef, region Nord, avdeling Troms og Svalbard, tlf. 22 77 90 48, mobil 97 98 10 59.


Kontaktinformasjon

Torkjell Andersen, avdelingssjef, region Nord, avdeling Troms og Svalbard, tlf. 22 77 90 48, mobil 97 98 10 59.