Mistanke om ILA ved oppdrettsanlegg i Frøya kommune i Trøndelag fylke

Publisert 01.02.2019     Sist endret 01.02.2019

Mattilsynet har fått varsel om mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) på laks fra lokalitet 33757 Håbranden i Frøya kommune i Trøndelag fylke. Lokaliteten drives av Ocean Farming AS.

Grunnlaget for mistanken ved Håbranden er påvist virus ved PCR-analyser av rutineprøver fra laks tatt i desember og analysert i januar.

I mellomtiden er all fisk i anlegget slaktet ut.

Naboanlegg ble tømt for laks i oktober. Det er ikke planlagt utsett av ny fisk i området før sommeren 2019.

Liten smittefare

Mattilsynet vurderer smittefaren fra anlegget til omgivelsene nå som liten.

Anlegget blir likevel båndlagt. Dette innebærer krav om vask og desinfeksjon av alt utstyr før brakklegging og utsett av fisk i anlegget igjen.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kontaktperson spesialinspektør Aud Skrudland, region Midt, tlf.: 22 77 79 63/957 84 977


Kontaktinformasjon

Kontaktperson spesialinspektør Aud Skrudland, region Midt, tlf.: 22 77 79 63/957 84 977