Kunngjøring

Mistanke om ILA ved oppdrettsanlegg i Nærøy kommune i Trøndelag

Publisert 21.12.2018     Sist endret 21.12.2018

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokalitet 12662 Ternskjæret II  Nærøy kommune i Trøndelag. Lokaliteten er et sjøanlegg for matfisk og drives av Salmonor AS. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må ta hensyn slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Grunnlag for mistanken

Salmonor AS varslet Mattilsynet 20.12.18 om mistanke om ILA basert på analyseresultater etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet skal på inspeksjon ved anlegget for å ta ut prøver for eventuelt å bekrefte diagnosen.

Restriksjoner

For å hindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktive kart over PD og ILA-tilfeller, se BarensWatch Fiskehelse

Ufarlig for mennesker

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks.

Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker.

Kontrollområde

Dersom mistanken bekreftes, vil kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA vil innen kort tid bli etablert rundt lokaliteten.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vil innebære restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger i forhold til antall lokaliteter i området, topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Det må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokalitet med ILA-diagnose.

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

John B Falch, avdelingssjef, region midt, avdeling Namdal tlf. 91692885.


Les mer

Kontaktinformasjon

John B Falch, avdelingssjef, region midt, avdeling Namdal tlf. 91692885.