Kunngjøring

Mistanke om ILA ved oppdrettsanlegg i Tranøy kommune i Troms fylke

Publisert 17.12.2018     Sist endret 17.12.2018

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må ta hensyn slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 23056 Lekangsund II i Tranøy kommune i Troms fylke. Lokaliteten drives av SalMar Farming AS, avdeling Troms.

Grunnlag for mistanken

SalMar Farming AS varslet Mattilsynet 14. desember 2018 om mistanke om ILA på Lekangsund II. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) fra Patogen AS.

Fisk fra lokaliteten Lekangsund II ble flyttet til lokaliteten 23055 Storvika V i august 2018. Det er også mistanke om ILA på lokaliteten Storvika V, basert på positiv PCR-prøve tatt ut 7. november 2018.

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning er begge lokalitetene pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistankene blir bekreftet på Lekangsund II eller Storvika V vil Mattilsynet pålegge tømming av lokalitetene.

Veterinærinstituttet har publisert lokalitetene på interaktive kart over ILA-tilfeller, se BarentsWatch Fiskehelse.

Ufarlig for mennesker

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks.

Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker.

Kontrollområde

Lekangsund II og Storvika V ligger i overvåkningssonen i et kontrollområde etablert ved ILA-utbrudd på 30216 Kvitfloget i juni 2017.

Mattilsynet vil vurdere utvidelse av kontrollområdet dersom ILA-mistanken på en av lokalitetene bekreftes.  

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse /utvidelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Torkjell Andersen, avdelingssjef, region Nord, avdeling Troms og Svalbard, tlf. 22 77 90 48, mobil 97 98 10 59.


Les mer

Kontaktinformasjon

Torkjell Andersen, avdelingssjef, region Nord, avdeling Troms og Svalbard, tlf. 22 77 90 48, mobil 97 98 10 59.