Kunngjøring

Mistanke om ILA ved to oppdrettsanlegg i Austevoll kommune i Hordaland fylke

Publisert 30.10.2018     Sist endret 30.10.2018

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitetene 10041 Kviksholmen og 35497 Drøno i Austevoll kommune i Hordaland fylke.

Kviksholmen drives av Langøylaks AS, mens Drøno drives av Troland Lakseoppdrett AS og Telavåg Fiskeoppdrett AS.

Grunnlag for mistankene

Langøylaks varslet Mattilsynet 26. oktober 2018 om mistanke på Kviksholmen. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) fra Pharmaq Analytiq AS. Foreløpige analyser tyder på at virus ikke er HPR0-variant.

Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet 27. oktober 2018 om mistanken på Drøno.  Mistanken bygger på kliniske symptomer, obduksjonsfunn samt positive analyseresultater (PCR).

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning er begge lokalitetene pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet vil pålegge rask tømming av Kviksholmen siden den ligger i bekjempelsessone for ILA.

Dersom mistankene blir bekreftet på Drøno vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må ta hensyn slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Kontrollområde

Kviksholmen ligger i bekjempelsessonen i et etablert kontrollområde for ILA, mens Drøno ligger i overvåkningssonen i kontrollområdet.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og medfører restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet.

Mattilsynet vil vurdere utvidelse av kontrollområdet dersom minst en av mistankene bekreftes.             

Ufarlig for mennesker

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks.

Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ole Fjetland, regiondirektør, Region Sør og Vest, direktenummer: 22 77 87 88, mobil: 414 30 709


Kontaktinformasjon

Ole Fjetland, regiondirektør, Region Sør og Vest, direktenummer: 22 77 87 88, mobil: 414 30 709