Påvist fiskesykdommen ILA i oppdrettsanlegg i Tranøy kommune i Troms


Publisert 19.05.2017 | Sist endret 26.05.2017

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 30216 Kvitfloget i Tranøy kommune i Troms fylke. Eier av lokaliteten er SalMar Nord AS. Alle som driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Den 26. mai stadfestet Mattilsynet diagnosen ILA ved Kvitfloget. Påvisningen av sykdommen baserer seg på Mattilsynets inspeksjon av fisken ved anlegget, obduksjonsfunn og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Kvitfloget er lokalisert 7,5 km fra Skogshavn der det ble varslet om ILA-mistanke 22. mai.

Lokalitetene er pålagt restriksjoner for å forhindre eventuell smittespredning. Kvitfloget ble tømt for fisk 16. mai. Ved Skogshavn har fisken slaktestørrelse og er under utslakting.

Veterinærinstituttet har publisert lokalitetene på interaktive kart over ILA-tilfeller.

Ikke farlig for mennesker

ILA er en fiskesykdom og viruset fører bare til sykdom hos laks. Det er ikke farlig for mennesker.

Les mer om Infeksiøs lakseanemi (ILA).

Oppretter kontrollområde

Det vil om kort tid bli opprettet et kontrollområde rundt lokalitetene for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vil innebære restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger utfra antall lokaliteter i området, topografi og strømforhold etc. vil bli lagt til grunn for kontrollområdets utbredelse.

Det må forventes en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokalitet med ILA-diagnose.

Les mer om Infeksiøs lakseanemi (ILA).

Kontaktinformasjon

Torkjell Andersen, avdelingssjef, avdeling Troms & Svalbard, region Nord, tlf. 22 77 90 48 / 979 81 059

Fant du det du lette etter?