Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Austevoll kommune i Hordaland

Publisert 30.01.2018     Sist endret 31.01.2018

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11543 Buholmen Ø i Austevoll kommune i Hordaland. Lokaliteten drives av Lerøy Vest AS.

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 26. januar om mistanke om ILA på Buholmen Ø. Mistanken bygget på positive analyseresultater (PCR) fra Veterinærinstituttet.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 26. januar på grunnlag av ytterligere analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.  

Lerøy Vest har allerede startet tømming av anlegget, og all fisk er slaktet ut i løpet av 1. februar.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Oppretter kontrollområde

Om kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet har normalt en utstrekning på cirka 10–20 km fra lokalitet med ILA.

Ufarlig for mennesker

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Synnøve Hodneland, spesialinspektør, Region Sør og Vest. Telefon 22 77 89 81 / 99203763

Cecilie Ihle, spesialinspektør, Region Sør og Vest. Telefon 22 77 80 44 / 97755174


Kontaktinformasjon

Synnøve Hodneland, spesialinspektør, Region Sør og Vest. Telefon 22 77 89 81 / 99203763

Cecilie Ihle, spesialinspektør, Region Sør og Vest. Telefon 22 77 80 44 / 97755174