Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Austevoll kommune i Hordaland

Publisert 07.11.2018     Sist endret 07.11.2018

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 35497 Drøno i Austevoll kommune i Hordaland. Lokaliteten drives av Troland Lakseoppdrett AS og Telavåg Lakseoppdrett AS. Alle aktører som er knyttet til fiskeoppdrett eller andre som ferdes i området må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Diagnose

Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet 27. oktober 2018 om ILA-mistanken på Drøno.  Mistanken bygget på kliniske symptomer, obduksjonsfunn samt positive analyseresultater (PCR). Mattilsynet har stadfestet ILA-diagnosen 2. november på grunnlag av kliniske symptomer og nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Utslakting av fisk med sikte på tømming av lokaliteten er påbegynt, og lokaliteten vil være tom for fisk om få dager.

Veterinærinstituttet har publisert sykdomstilfellet på det interaktive kartverktøyet BarentsWatch

Ufarlig for mennesker

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks.

Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Viruset er ufarlig for mennesker.

Oppretter kontrollområde

Lokalitet Drøno ligger i en overvåkningssone i et kontrollområde for ILA.

Kontrollområdet vil innen kort tid justeres for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse.

Fant du det du lette etter?