Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane

Publisert 09.05.2018     Sist endret 09.05.2018

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på laks ved sjølokaliteten 13341 Bakjestranda i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane. Lokaliteten drives av Nordfjord forsøksstasjon AS.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Se sjølokaliteten 13341 Bakjestranda (Barentswatch.no)

Grunnlag for påvisning

8. mai stadfestet Mattilsynet diagnosen ILA på bakgrunn av kliniske symptomer og obduksjonsfunn på fisk ved Bakjestranda og analysesvar fra Veterinærinstituttet med påvisning av sykdomsfremkallende ILA-virus. Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet 30. april 2018 om mistanke om ILA.

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet vil pålegge tømming av lokaliteten.

Veterinærinstituttet har publisert sykdomstilfellet på det interaktive kartverktøyet BarentsWatch.

Ufarlig for mennesker

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker.

Oppretter kontrollområde

Det vil innen kort tid bli opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse, som antall lokaliteter og avstandsforhold i området, topografi og strømforhold. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på cirka 10–20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torbjørn Lysne, spesialinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sunnfjord og Sogn, tlf.: 22 77 90 32, mobil 959 43 794.

Synnøve Hodneland, spesialinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet, tlf.: 22 77 89 81, mobil: 992 03 763.


Kontaktinformasjon

Torbjørn Lysne, spesialinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sunnfjord og Sogn, tlf.: 22 77 90 32, mobil 959 43 794.

Synnøve Hodneland, spesialinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet, tlf.: 22 77 89 81, mobil: 992 03 763.