Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Hammerfest kommune


Publisert 28.12.2016 | Sist endret 03.01.2017

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10828 Kleppenes i Hammerfest kommune i Finnmark. Lokaliteten drives av Grieg Seafood Finnmark AS.

Påvisningen bygger på prøver tatt av virksomheten 18. desember 2016. Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet om påvisningen 29. desember på bakgrunn av real-time RT-PCR, histologiske funn forenelig med ILA og positiv immunhistokjemi på samtlige prøver.

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Veterinærinstituttet vil i løpet av kort tid publisere lokaliteten på sitt interaktive kart over PD og ILA-tilfeller. BarensWatch Fiskehelse

Ingen betydning for folkehelsen

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus, men smittestoffet har ingen betydning for folkehelsen. ILA-viruset kan gi sykdom hos laks.

Oppretter kontrollområde

Det vil opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Det må forventes en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokalitet med ILA.

Les mer om Infeksiøs lakseanemi (ILA)

Kontaktinformasjon

Siv June Hansen, avdelingsleder, avdeling Finnmark, tlf. 22 77 89 26
Søren Sofus Lundtorp Olsen, spesialinspektør, avdeling Finnmark, tlf. 22 77 89 37

Fant du det du lette etter?