Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Karlsøy kommune i Troms

Publisert 22.05.2018     Sist endret 22.05.2018

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36757 Lubben i Karlsøy kommune i Troms fylke. Lokaliteten drives av NRS Troms AS, Wilsgård Fiskeoppdrett AS og Troms Fylkeskommune.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Grunnlag for påvisning

18. mai stadfestet Mattilsynet diagnosen ILA på bakgrunn av kliniske symptomer og obduksjonsfunn på fisk ved Lubben og analysesvar fra Veterinærinstituttet med påvisning av sykdomsfremkallende ILA-virus. Mattilsynet ble varslet 9. mai 2018 om mistanke om ILA ved lokalitet Lubben.

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet vil pålegge tømming av lokaliteten.

Veterinærinstituttet har publisert det mistenkte sykdomstilfellet på det interaktive kartverktøyet BarentsWatch.

Ufarlig for mennesker

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker.

Oppretter kontrollområde

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse, som antall lokaliteter og avstandsforhold i området, topografi og strømforhold. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på cirka 10 - 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torkjell Andersen, avdelingsleder, Region Nord, avdeling Troms og Svalbard, tlf.: 22 77 90 48, mobil 979 81 059.

Terje Ellingsen, førsteinspektør, Region Nord, avdeling Troms og Svalbard, tlf.: 22 77 87 08, mobil: 917 14 584.


Kontaktinformasjon

Torkjell Andersen, avdelingsleder, Region Nord, avdeling Troms og Svalbard, tlf.: 22 77 90 48, mobil 979 81 059.

Terje Ellingsen, førsteinspektør, Region Nord, avdeling Troms og Svalbard, tlf.: 22 77 87 08, mobil: 917 14 584.