Kunngjøring

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Lenvik kommune i Troms fylke

Publisert 27.09.2018     Sist endret 27.09.2018

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 30518 Ørnfjordbotn i Lenvik kommune i Troms fylke. Lokaliteten drives av NRS Troms AS. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Grunnlag for diagnose

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 25. september 2018 om mistanke om ILA på lokaliteten Ørnfjordbotn. Mistanken bygget på resultat av laboratorieundersøkelser. Mattilsynet har stadfestet ILA-diagnosen 26. september på grunnlag av nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet vil pålegge tømming av lokaliteten.

Veterinærinstituttet har publisert sykdomstilfellet på det interaktive kartverktøyet BarentsWatch

Ufarlig for mennesker

Infeksiøs laksanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker.

Oppretter kontrollområde

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger mht. antall lokaliteter, topografi og strømforhold etc., vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torkjell Andersen, avdelingssjef, region Nord, avdeling Troms og Svalbard, tlf. 22 77 90 48, mobil 97 98 10 59.


Kontaktinformasjon

Torkjell Andersen, avdelingssjef, region Nord, avdeling Troms og Svalbard, tlf. 22 77 90 48, mobil 97 98 10 59.