Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Tysvær kommune i Rogaland

Publisert 30.08.2017     Sist endret 07.09.2017

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 18639 Halsavika i Tysvær kommune i Rogaland. Lokaliteten drives av Marine Harvest Norway AS. Alle aktører som er knyttet til fiskeoppdrett eller andre som ferdes i området må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Diagnose

Marine Harvest AS varslet Mattilsynet 29. august 2017 om positive laboratorieprøver og obduksjonsfunn forenelige med ILA. 7. september 2017 bekreftet Mattilsynet ILA-diagnosen på lokalitet Halsavika på grunnlag av obduksjonsfunn og nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å hindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse fra Mattilsynet.

Alle som har tillatelse til å drive oppdrett skal ha beredskapsplaner for situasjoner med utbrudd av ILA. Dette gjelder også andre aktører knyttet til akvakulturvirksomhet, som f.eks. brønnbåter og slakterier.

Utslakting av fisk på Halsavika har startet, men det står fremdeles en del laks i anlegget. Mattilsynet følger opp lokaliteten.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på lokaliteten på det interaktive kartverktøyet BarentsWatch.

Ingen betydning for folkehelsen

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks, men har ingen betydning for folkehelsen.

Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA.

Oppretter kontrollområde

Kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA vil innen kort tid bli etablert rundt lokaliteten. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vil fastsette restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet.

Lokale tilpasninger i forhold til antall lokaliteter i området, topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Området må forventes å få en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokalitet med ILA-diagnose.

Les mer om infeksiøs lakseanemi (ILA)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Cecilie Ihle, fagrådgiver, region Sør og Vest. Telefon 22 77 80 44

Synnøve Hodneland, fagrådgiver, region Sør og Vest. Telefon 22 77 89 81


Kontaktinformasjon

Cecilie Ihle, fagrådgiver, region Sør og Vest. Telefon 22 77 80 44

Synnøve Hodneland, fagrådgiver, region Sør og Vest. Telefon 22 77 89 81