Kunngjøring

Påvist ILA i to oppdrettsanlegg i Dønna kommune i Nordland fylke

Publisert 12.07.2018     Sist endret 16.07.2018

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitetene 28336 Breivika og 32897 Breivika S i Dønna kommune i Nordland fylke. Lokalitetene drives av Marine Harvest AS.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Grunnlag for diagnose

Mattilsynet mottok 28. juni varsel om mistanke om ILA på lokaliteten 28336 Breivika. Mistanken bygget på laboratorieanalyser og obduksjonsfunn. Mattilsynet har 11. juli 2018 stadfestet diagnosen ILA basert på nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Lokalitet 32897 Breivika S som også eies av Marine Harvest, ligger i kort avstand fra lokalitet 28336 Breivika. Lokalitetene deler fortøyning. Stadfesting av diagnose omfatter derfor begge de nevnte anleggene.

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning er begge lokalitetene pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet vil pålegge tømming av lokalitetene. Det pågår utslakting ved anleggene.

Veterinærinstituttet vil publisere det mistenkte sykdomstilfellet på det interaktive kartverktøyet BarentsWatch.

https://www.barentswatch.no/fiskehelse/locality/28336/2018/28
https://www.barentswatch.no/fiskehelse/locality/32897/2018/28

Ufarlig for mennesker

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker.

Oppretter kontrollområde

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet.

Lokale tilpasninger mht. antall lokaliteter, topografi og strømforhold etc., vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på cirka 10-20 km fra lokaliteter med ILA.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Liv Norderval, seniorinspektør, Region Nord, avdeling Helgeland, tlf.: 22 77 86 02, mobil 950 999 70
Rebekka Bruin Ødegaard, førsteinspektør, Region Nord, avdeling Helgeland, tlf.: 22 77 88 09 mobil: 45 77 72 65
Marthe Iren Brundtland, fagrådgiver, Region Nord, tlf.: 22 77 86 84, mobil 95 24 74 66 (til og med 13. juli)
Eirik Jacobsen, rådgiver, Region Nord, tlf.: 22 77 80 75, mobil 97 62 60 75 (fra og med 16. juli)


Kontaktinformasjon

Liv Norderval, seniorinspektør, Region Nord, avdeling Helgeland, tlf.: 22 77 86 02, mobil 950 999 70
Rebekka Bruin Ødegaard, førsteinspektør, Region Nord, avdeling Helgeland, tlf.: 22 77 88 09 mobil: 45 77 72 65
Marthe Iren Brundtland, fagrådgiver, Region Nord, tlf.: 22 77 86 84, mobil 95 24 74 66 (til og med 13. juli)
Eirik Jacobsen, rådgiver, Region Nord, tlf.: 22 77 80 75, mobil 97 62 60 75 (fra og med 16. juli)