Påvist ILA i tre oppdrettsanlegg i Alta kommune i Finnmark fylke


Publisert 06.12.2017 | Sist endret 07.12.2017

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitetene 10281 Store Kvalfjord, 10841 Pollen og 13317 Lille Kvalfjord i Alta kommune i Finnmark fylke. Lokalitetene drives av NRS Finnmark AS. Alle som ferdes i området og har aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Grunnlag for mistanke og påvisning
Virksomheten varslet Mattilsynet 10. november 2017 om mistanke om ILA på Store Kvalfjord. Mistanken bygget på kliniske symptomer, obduksjonsfunn samt positive analyseresultater (PCR) fra Patogen AS. Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen på Store Kvalfjord 20. november på grunnlag av kliniske symptomer og nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet. Som ledd i utredning av diagnosen på Store Kvalfjord ble det også tatt ut prøver på nabolokalitetene Pollen og Lille Kvalfjord. Per 4. desember har Mattilsynet stilt diagnosen ILA på alle de tre lokalitetene.

Restriksjoner
For å forhindre smittespredning er lokalitetene pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet vil pålegge tømming av anleggene.

Veterinærinstituttet har publisert lokalitetene på interaktive kart over ILA-tilfeller, se BarentsWatch Fiskehelse

Barentswatch - Store Kvalfjord

Barentswatch - Pollen

Barentswatch - Lille Kvalfjord

Ufarlig for mennesker
Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker.

Kontrollområde
Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Det må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

 

 

Kontaktinformasjon

Siv June Hansen, avdelingssjef, Region Nord, avdeling Finnmark, direktenummer: 22778926

 

Fant du det du lette etter?