Risikovurdering Infeksiøs lakseanemi (ILA)

Publisert 22.01.2013     Sist endret 12.11.2018

Vitenskapskomiteen (VKM) har på oppdrag av Mattilsynet utarbeidet en risikovurdering vedrørende ILA Oppdraget hadde tittelen ”Risikobasert forvaltning – Hvilke risikofaktorer for smittespredning av infeksiøs lakseanemi (ILA) må det utarbeides forvaltningsstrategi for?.” Rapporten vil bli brukt av Mattilsynet til å optimalisere forebygging og bekjempelse av ILA.

VKM ble i oppdraget bedt om å besvare fem konkrete spørsmål:

  • Kan ILA -virus overføres vertikalt? Hvor stor er sannsynligheten for å spre agens og /eller utvikle sykdom som følge av vertikal overføring?
  • Gir dagens kunnskap om virus og sykdom et godt nok grunnlag for å spore smittekilde og smittespredning ved ILA? Er screening for ILAV av tilsynelatende frisk fisk formålstjenelig for å begrense utbredelsen av ILA?
  • Hvilken betydning har de forskjellige trinn i produksjonen inkludert transport, slakteri og annen relatert virksomhet for spredning av smittestoffet? Hvor lenge er ILA viruset infektivt under forskjellige betingelser?
  • ILA- virusets egenskaper - er det forskjell i risiko for sykdomsutbrudd som følge av infeksjon med forskjellige varianter av viruset?
  • Hvilke reservoar har ILA virus? Hvilken betydning har de ulike reservoarene for sykdomsutbrudd?

Les rapporten: Vitenskapskomiteen for mattrygghet Risikovudering ILA 2007.pdf 

Les mer om VKMs risikovurdering av ILA

Fant du det du lette etter?