Kunngjøring

Krepsefiske er forbudt i hele Mossevassdraget

Publisert 31.07.2018     Sist endret 06.08.2018

Det er nå forbudt å fiske kreps i hele Mossevassdraget, herunder hovedløp og alle tjern, innsjøer, elver, bekker og vann i hele nedbørsfeltet.

Krepsepest

Krepsepest er en trussel mot den utryddingstruede edelkrepsen. Alle som fisker etter kreps har ansvar for å ikke spre smitte videre til andre deler av et vassdrag eller nye områder. Spredning av krepsepest er ofte knyttet til ulovlig flytting av kreps, eller transport av båter og utstyr som har vært brukt i smittede vassdrag.

Mattilsynet har ansvar for å iverksette tiltak ved mistanke eller påvisning av krepsepest. Det kan for eksempel innebære forbud mot båttrafikk, fiskeforbud, etc.

Funn av syk eller død kreps skal du melde til Mattilsynet på 22 40 00 00.

Torsdag 26.07.2018 ble det funnet en død kreps i Langen i Ski. Krepsen ble sendt til analyse ved Veterinærinstituttet i Oslo, hvor det ble påvist krepsepestsmitte. Langen er en del av Mossevassdraget. Her ble Krepsepest helt opp til Steinkistedammen i Tangenelva nedstrøms mot Våg påvist første gang i 2016. Funnet tyder på at krepsepest har spredt seg oppstrøms mot øvre demning i Steinkistedammen, og helt opp til Langen.

Krepsefiske har gjennom forskrift vært forbudt i deler av Mossevassdraget siden 2016. Nå er forskriften og forbudet utvidet til å gjelde hele nedbørsfeltet til Mossevassdraget. Forbudet skal hindre videre spredning av krepsepest, og dermed beskytte edelkrepsbestanden.

I området omfattet av denne forskriften er det forbudt å fiske etter kreps. Det er heller ikke tillatt å flytte levende eller døde ferskvannskreps eller andre akvatiske organismer inn til, innen eller ut av området. Utstyr (som fiske- og krepseutstyr, båter og vannsportutstyr) som er brukt i området skal tørkes, rengjøres og desinfiseres før de brukes andre steder. Dette er viktige forebyggende tiltak for å unngå spredning av krepsepesten.

Fant du det du lette etter?