Forslag om opphevelse av soneforskrift for å forebygge og bekjempe lakselus i Hordaland og Rogaland

Publisert 15.12.2016     Sist endret 30.06.2017

Mattilsynet foreslår å oppheve .

Dette vil medføre at  forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg vil gjelde for hele landet.

Det har vært en endring og utvikling innen lusebekjempelse både faktisk og i nasjonalt regelverk siden soneforskriften ble vedtatt. Slik Mattilsynet ser det, er det ikke lenger særlige grunner til å beholde soneforskriften, og det korrekte er derfor å oppheve denne. Virkningstidspunkt for opphevelse foreslås til 1. juli 2017.

Høringsfristen er 15. mars 2017.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

Høringsfrist: 15.03.2017
 
Vedtatt

 

 30.06.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Cecilie Ihle, seniorinspektør, avdeling Haugalandet, region Sør og Vest, tlf. 22778044
Kristin Vassbotten, seniorrådgiver, seksjon fisk og sjømat, hovedkontoret, tlf. 22778698