Forslag om opphevelse av soneforskrift for å forebygge og bekjempe lakselus i Hordaland og Rogaland

Publisert 15.12.2016     Sist endret 05.02.2019

Mattilsynet foreslår å oppheve .

Dette vil medføre at  forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg vil gjelde for hele landet.

Det har vært en endring og utvikling innen lusebekjempelse både faktisk og i nasjonalt regelverk siden soneforskriften ble vedtatt. Slik Mattilsynet ser det, er det ikke lenger særlige grunner til å beholde soneforskriften, og det korrekte er derfor å oppheve denne. Virkningstidspunkt for opphevelse foreslås til 1. juli 2017.

Høringsfristen er 15. mars 2017.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

Høringsfrist: 15.03.2017
 
Vedtatt

.

 30.06.2017
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Cecilie Ihle, seniorinspektør, avdeling Haugalandet, region Sør og Vest, tlf. 22778044
Kristin Vassbotten, seniorrådgiver, seksjon fisk og sjømat, hovedkontoret, tlf. 22778698