Lakselusen kan øke sin toleranse for ferskvann

Publisert 07.07.2017     Sist endret 07.07.2017

Ferskvann mot lakselus på oppdrettslaks er en mye brukt metode i oppdrettsnæringen. En risikovurdering viser at lakselusen gjennom gjentatte ferskvannsbehandlinger kan øke sin toleranse for ferskvann. Dette kan få konsekvenser for sjøørret og røye som oppholder seg i fjordene. Metoden må derfor brukes med omhu for å unngå resistens.

Ferskvannsbehandling mot lakselus og andre parasitter (AGD) har økt i omfang og er vanlig i norsk oppdrett.

Mattilsynet bestilte i 2015 en risikovurdering av risikoen for at lakselusen kunne utvikle økt toleranse for ferskvann som følge av behandlingene.

Konklusjonen fra risikovurderingen Veterinærinstituttet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Universitetet i Bergen/SLRC samarbeidet om kan oppsummeres i to hovedpunkter:

  • Bruk av ferskvann gir økt sannsynlighet for lakselus med endret toleranse for ferskvann
  • Lakselus kan sannsynligvis ikke komme til å reprodusere i ferskvann

Det betyr at det ikke er grunn til å bekymre seg for at lakselusen skal kunne etablere seg og reprodusere i norske vassdrag, elver og innsjøer.

Det er imidlertid mer sannsynlig at seleksjon gjennom økt bruk av ferskvannsbehandling kan endre toleransen i populasjonen slik at flere lakselus vil tåle lavere saltholdighet over lengre tid.  

I en risikovurdering i 2017 av sannsynlighet for økt toleranse av ferskvann for viltlevende arter er konklusjonene:

Det er sannsynlig at seleksjon gjennom økt bruk av ferskvannsbehandlinger kan endre toleransen i populasjonen slik at flere lakselus vil tåle lavere saltholdighet over lengre tid.

Dette vil kunne føre til:

  • Økt smittepress i form av større områder i fjorden med lakseluslarver kan føre til redusert næringstilgang og høyere lusepåslag for viltlevende ørret og røye. Det kan gi negativ populasjonseffekt for disse artene dersom problemet blir stort nok. Risikoen er mindre for utvandrende laks, men effekten er negativ også for denne arten.
     
  • Redusert mulighet for avlusing ved periodevis opphold i vann med lav saltholdighet

Les vurderingen fra Havforskningsinstituttet m.fl.

Inntil videre – følg terapianbefalingene for ferskvannsbehandling

Inntil en avklaring om ferskvannsbehandling om ferskvannsbehandling fortsatt skal tillates eller om bruken bør reguleres anbefaler Mattilsynet at oppdretterne følger terapianbefalingene fra Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet og Universitetet i Bergen /SLRC:

  • Ferskvannsbehandling må kun brukes i rotasjon med andre behandlingsmetoder.
  • Det anses uforsvarlig å bruke metoden på etterfølgende generasjoner av lakselus.  Metoden anbefales ikke brukt mer enn to ganger per år (behandlinger mot AGD og lus til sammen)
  • Ferskvann mot lakselus brukes tidlig i infeksjonsforløpet da toleransen er lavest i de tidlige stadier.

Behandling med ferskvann forutsetter at nyutviklete følsomhetstester for lakselus, tas aktivt i bruk, og at all behandling i området stanses ved tegn til økt toleranse for ferskvann.

Fant du det du lette etter?