Rømt oppdrettsfisk i Hordaland

Publisert 06.02.2015     Sist endret 06.02.2015

Store mengder oppdrettsfisk rømte fra oppdrettsanlegg i Hordaland etter uværet «Nina». Foreløpige prøver viser at fisken har sykdommen Pankreassyke (PD). Mattilsynet utfører tilsyn ved alle anleggene som har meldt fra om rømt fisk etter uværet.

- Det er alvorlig med store mengder fisk på rømmen, sier Hallgeir Herikstad, som er regiondirektør i region Sør og Vest i Mattilsynet. – Det er allerede svært mye PD i dette området, og smittepresset blir helt klart verre – for både oppdrettsanlegg og villfisk - når rømt fisk svømmer fritt rundt. Det er ikke bra. 

Herikstad er ikke overrasket over at det ble funnet PD i den rømte fisken:

- I området der rømmingene har skjedd, og hvor rømt fisk er fisket opp, er PD svært utbredt. Sykdommen er etablert her, og årlig rapporteres det om mange PD-tilfeller. Det er derfor ikke aktuelt for Mattilsynet å be Fiskeridirektoratet om bistand til å spore fisken nå.

Vi vet ikke sikkert hvilke konsekvenser syk rømt oppdrettsfisk har på villfiskbestander, fordi vi vet for lite om smitteoverføring til villfisk.

Det er samtidig viktig å understreke at fiskesykdommer ikke kan smitte til mennesker eller true mattryggheten, sier Herikstad. – På generelt grunnlag, vil vi likevel ikke anbefale at folk spiser fisk som er synlig syke.

Viktig med smitteforebygging

Mattilsynet oppfordrer både fiskeoppdrettere og hobbyfiskere til å ta generelle smitteforbyggende forholdsregler dersom de fisker rømt oppdrettsfisk:

  • Dersom en fisker i eller i nærheten av vassdrag, bør utstyr som har vært i kontakt med fisk og avrenning fra denne vaskes og desinfiseres før det eventuelt brukes i, eller i nærheten av et annet vassdrag.
  • Personer som jobber på oppdrettsanlegg bør være oppmerksom på at utstyr og klær som har vært i kontakt med rømt fisk bør vaskes og desinfiseres før det brukes i oppdrettsanlegg.

Fisk må ikke dumpes i naturen. Vi anbefaler at fisk som ikke går til eget konsum leveres til mottakene oppdretterne har opprettet.

Les mer om Pancreas disease (PD).

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hallgeir Herikstad, regiondirektør, region Sør og Vest, tlf. 915 39 683


Kontaktinformasjon

Hallgeir Herikstad, regiondirektør, region Sør og Vest, tlf. 915 39 683