Telling av lakselus under våravlusing og Mattilsynets håndheving

Publisert 30.04.2019     Sist endret 30.04.2019

I en periode om våren og forsommeren er det krav om at det til enhver tid skal være færre enn 0,2 voksen hunnlus i gjennomsnitt per fisk i oppdrettsanlegget. I samme tidsrom er det strengere krav til telling av lakselus i anleggene. Her ser du hvordan Mattilsynet vurderer og håndhever kravet.

Tidsrommet og området for lavere lusegrense er (lakselusforskriften § 8):

  • I Nord-Trøndelag og sørover skal det fra og med mandag i uke 16 til og med søndag i uke 21 til enhver tid være færre enn 0,2 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget.
  • I Nordland, Troms og Finnmark skal det fra og med mandag i uke 21 til og med søndag i uke 26 til enhver tid være færre enn 0,2 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget.

Mattilsynets tilsyn og håndheving av regelverket

Mattilsynet overvåker og fører tilsyn med anlegg som har størst utfordringer med å overholde grensen.

Hvis Mattilsynet vurderer om det er nødvendig med midlertidig redusert produksjon på et oppdrettsanlegg pga. lakselusproblemer, vil overskridelser om våren og forsommeren veie tyngre enn overskridelser resten av året. 

Det er utfordringer knyttet til potensielle falske positive telleresultat ved lave lusegrenser. Det viser en rapport fra Norsk Regnesentral.

Derfor legger Mattilsynet følgende praksis til grunn ved håndheving av lusegrensen om våren og forsommeren.

Hvis det er telt og rapportert:

  • et gjennomsnitt på 0,3 voksne hunnlus eller høyere én gang, håndheves dette av Mattilsynet som et reelt antall over 0,2.
  • et gjennomsnitt mindre enn 0,3 voksne hunnlus en eller to påfølgende ganger, håndheves dette av Mattilsynet som et reelt antall mindre enn 0,2.
  • et gjennomsnitt mellom 0,2 og 0,3 voksne hunnlus tre påfølgende ganger, håndheves dette av Mattilsynet som at det reelle antallet er høyere enn 0,2 ved alle tre innrapporterte tellinger.

Dette samsvarer med reglene for når det foreligger brudd på vilkår for fem prosent kapasitetsvekst tilbudt i 2015 som er utarbeidet i tråd med råd fra Veterinærinstituttet.

Reglene er beskrevet i høringsbrevet til endringene av reglene for våravlusing i 2017.

Fant du det du lette etter?