Vedtak om midlertidig redusert oppdrettsproduksjon på Bukkholmen i Alstahaug kommune


Publisert 17.03.2017 | Sist endret 17.03.2017

Mattilsynet har fattet vedtak om at Marine Harvest AS’ lokalitet Bukkholmen får redusert produksjon for de to neste årene. Årsaken er langvarige lakselus- og fiskevelferdsproblemer.

Lukk

Fakta: Midlertidig redusert oppdrettsproduksjon

- Lakselusnivået på lokalitet Bukkholmen var over grensen i mer enn 10 uker både i 2014 og 2016, forteller avdelingssjef Arnt Inge Berget i Mattilsynet.

Mattilsynet mener Marine Harvest AS gjennomførte tiltak for sent og med manglende effekt.

- Det førte til nye påslag av lus og stor risiko for spredning av luselarver til andre oppdrettsanlegg i området og til villfisk. Med redusert drift kan selskapene få på plass nødvendig tiltak for at driften kan skje innenfor regelverkets rammer, avslutter Berget.

Marine Harvest kan klage på vedtaket.

Kontaktinformasjon

Arnt Inge Berget, avdelingssjef, avdeling Salten. Tel: 41 50 32 09

Fant du det du lette etter?