Mattilsynet oppretter kontrollområde for Marteiliose i Bømlo, Hordaland


Publisert 12.09.2017 | Sist endret 12.09.2017

Mattilsynet har 8. september 2017 fastsatt forskrift om kontrollområde for å bekjempe sykdommen Marteiliose hos bløtdyr i Bømlo kommune, Hordaland.

Marteilia refringens som forårsaker Marteiliose hos blåskjell og østers, er påvist i oppdrettet blåskjell samlet inn ved Agapollen på Bømlo.

Marteiliose er en sykdom på blåskjell og østers som er listeført på liste 2 i omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr, forskrift av 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr. Liste 2 sykdommer er sykdommer som vanligvis ikke forekommer i Norge, med unntak av ILA.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonen for å forhindre videre smitte ut fra området.

Kontaktinformasjon

Kristina Birkeland, Seniorinspektør, Seksjon fisk og dyr Bergen og omland, tlf: 22 77 85 45, Kristina.Birkeland@mattilsynet.no

Fant du det du lette etter?