Påvist Pankreassykdom (PD-SAV-3) i oppdrettsanlegg i Smøla kommune i Møre og Romsdal fylke

Publisert 27.10.2018     Sist endret 27.10.2018

Det er påvist PD forårsaket av SAV 3 på Nørholmen Nørholmen. Dette er en virusvariant som ikke skal spres nord for Hustadvika. Mattilsynet ser alvorlig på funnet fordi det er en uvanlig variant av viruset i dette området.

Arbeidet med å tømme anlegget for smittet fisk har startet.

Mattilsynet er glad for at oppdrettsnæringen på Nordmøre og i sørlige deler av Trøndelag på eget initiativ gjennomfører prøveuttak i alle smitteutsatte anlegg. Dette gir grunnlag for å vurdere behovet for videre tiltak. Arbeidet med prøvetaking koordineres av fiskehelseselskapet Åkerblå.

Variant SAV-3 er den vanligste subtypen sør for Stadt, men er svært uvanlig å påvise nord for Hustadvika.

Restriksjoner

Påvisningen er gjort i et område med stor oppdrettsaktivitet. For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner. Det er blant annet forbud mot å flytte fisk og utstyr uten særskilt tillatelse.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

På grunn av nærhet til trafikkert skipslei oppfordrer Mattilsynet om å vise nødvendig aktsomhet ved brønnbåttrafikk i området for å unngå videre smittespredning.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Bjørn Røthe Knudtsen, regiondirektør, Region Midt, Tel: 22 77 91 77. Mobil: 901 58 524


Kontaktinformasjon

Bjørn Røthe Knudtsen, regiondirektør, Region Midt, Tel: 22 77 91 77. Mobil: 901 58 524