Endring av forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr, Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner i Nord-Trøndelag og Nordland

Publisert 30.08.2018     Sist endret 11.02.2019

Regelverket stiller i dag ikke krav til oppdrettere om å få godkjent transport ut av overvåkingssonen i kontrollområdet, noe som kan medføre at smitte spres nordover uten at Mattilsynet er kjent med oppdretters planer for transporten.

Begrunnelsen for forskriftsendringen er behovet Mattilsynet har for informasjon om transport ut av overvåkingssonen, slik at det skal kunne gjennomføres overvåking, tilsyn og kontroll for å sikre sykdomsforebygging.

Vi foreslår derfor å endre forskriften ved å tilføye en ny paragraf under kapittel III om Tiltak i overvåkingssonen. Den nye paragrafen oppstiller et forbud mot å føre fisk fra akvakulturanlegg i overvåkingssonen ut av overvåkingssonen nordover, uten tillatelse fra Mattilsynet. Forbudet vil også gjelde flytting av fisk til slakterier. Av hensyn til å unngå smittespredning, haster det å få gjennomført endringen. Derfor har administrerende direktør besluttet å unnlate regulær høring av forslaget.

Merk kort høringsfrist.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Mattilsynet sender forslag til endring av forskrift på høring

 

Høringsfrist: 12.09.2018
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Mattilsynet - Test IKT 18.02.2019
Privat innsender 18.02.2019
Privat innsender 15.02.2019

Forskrift fastsatt

 

 27.09.2018
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Mattilsynet - Test IKT 18.02.2019
Privat innsender 18.02.2019
Privat innsender 15.02.2019

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Solveig Bjørnerud Khan, rådgiver/jurist, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 66.