Endring av PD-forskriften

Publisert 02.07.2018     Sist endret 30.10.2018

På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet kommer Mattilsynet til å foreslå endringer i PD-forskriften, transportforskriften og utøvelsesforskriften.

Etter at PD-forskriften ble vedtatt i fjor har myndighetene mottatt mange henvendelser fra oppdrettere, fiskehelsetjenester og laboratorier om prøvetakingen som forskriften krever. Veterinærinstituttet har gjort en ny vurdering av optimal prøvetaking for diagnostikk for PD.

På bakgrunn av dette vil Mattilsynet sende på høring endringer i kravene PD-forskriften stiller til undersøkelser av om fisken har PD. Aktuelle endringer er blant annet:

  • Ved rutinemessige prøveuttak for PD skal det bare tas prøver fra hjertets ventrikkel
  • Rensefisk unntas fra krav om prøvetaking for PD før flytting av fisk. Samtidig kan det bli strengere regler om flytting og transport av rensefisk
  • Stamfisk kan unntas fra krav prøvetaking for PD siste tiden før stryking
  • Det stilles samme krav til all gjennomføring av brønnbåttransport av all type fisk som skal til andre anlegg, uavhengig av om fisken kommer fra et settefiskanlegg eller et annet matfisk- eller stamfiskanlegg

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen. 

Tidslinje for dette arbeidet:

Forslag er sendt til Nærings- og fiskeridepartementet til klarering før høring

Mattilsynet har sendt forslag til forskriftsendringer og høringsbrev til Nærings- og fiskeridepartementet til klarering før høring.

 02.07.2018
 
Forslag til endring av PD-forskriften er sendt på høring.

På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet sender Mattilsynet forslag til endring av PD-forskriften på høring. I denne omgangen er det bare endringer i PD-forskriften som foreslås.

 

Hæringsfrist 04.01.2019
 

Mattilsynet sender endelig forslag til Nærings- og fiskeridepartementet for fastsettelse

 

Januar/februar 2019 
 
Forskrift fastsettes

Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter forskriften

Januar/februar 2019 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Inger Eithun, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 83 19