Regelverksprosess

Endring av PD-forskriften

Publisert 02.07.2018     Sist endret 03.12.2019

På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet kommer Mattilsynet til å foreslå endringer i PD-forskriften, transportforskriften og utøvelsesforskriften.

Etter at PD-forskriften ble vedtatt i fjor har myndighetene mottatt mange henvendelser fra oppdrettere, fiskehelsetjenester og laboratorier om prøvetakingen som forskriften krever. Veterinærinstituttet har gjort en ny vurdering av optimal prøvetaking for diagnostikk for PD.

På bakgrunn av dette vil Mattilsynet sende på høring endringer i kravene PD-forskriften stiller til undersøkelser av om fisken har PD. Aktuelle endringer er blant annet:

  • Ved rutinemessige prøveuttak for PD skal det bare tas prøver fra hjertets ventrikkel
  • Rensefisk unntas fra krav om prøvetaking for PD før flytting av fisk. Samtidig kan det bli strengere regler om flytting og transport av rensefisk
  • Stamfisk kan unntas fra krav prøvetaking for PD siste tiden før stryking
  • Det stilles samme krav til all gjennomføring av brønnbåttransport av all type fisk som skal til andre anlegg, uavhengig av om fisken kommer fra et settefiskanlegg eller et annet matfisk- eller stamfiskanlegg

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen. 

Tidslinje for dette arbeidet:

Forslag er sendt til Nærings- og fiskeridepartementet til klarering før høring

Mattilsynet har sendt forslag til forskriftsendringer og høringsbrev til Nærings- og fiskeridepartementet til klarering før høring.

 02.07.2018
Se innspillene (13)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (13)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 08.01.2019
Kystrederiene & Brønnbåteiernes Forening 08.01.2019
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 08.01.2019
Åkerblå 04.01.2019
Sølvtrans Rederi AS 04.01.2019
Den norske veterinærforening 04.01.2019
SalMar Farming AS 04.01.2019
SalmoBreed As 04.01.2019
SinkabergHansen AS 03.01.2019
AquaGen 03.01.2019
Privat innsender 26.12.2018
Havforskningsinstituttet 18.12.2018
Statens legemiddelverk 04.12.2018

Forslag til endring av PD-forskriften er sendt på høring.

På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet sender Mattilsynet forslag til endring av PD-forskriften på høring. I denne omgangen er det bare endringer i PD-forskriften som foreslås.

 

Høringsfrist 04.01.2019
Se innspillene (13)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (13)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 08.01.2019
Kystrederiene & Brønnbåteiernes Forening 08.01.2019
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 08.01.2019
Åkerblå 04.01.2019
Sølvtrans Rederi AS 04.01.2019
Den norske veterinærforening 04.01.2019
SalMar Farming AS 04.01.2019
SalmoBreed As 04.01.2019
SinkabergHansen AS 03.01.2019
AquaGen 03.01.2019
Privat innsender 26.12.2018
Havforskningsinstituttet 18.12.2018
Statens legemiddelverk 04.12.2018

Mattilsynet sender endelig forslag til Nærings- og fiskeridepartementet for fastsettelse

Mattilsynet har sendt oppsummering av høring og forslag til endring av PD-forskriften til Nærings- og fiskeridepartementet

 07.06.2019
Se innspillene (13)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (13)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 08.01.2019
Kystrederiene & Brønnbåteiernes Forening 08.01.2019
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 08.01.2019
Åkerblå 04.01.2019
Sølvtrans Rederi AS 04.01.2019
Den norske veterinærforening 04.01.2019
SalMar Farming AS 04.01.2019
SalmoBreed As 04.01.2019
SinkabergHansen AS 03.01.2019
AquaGen 03.01.2019
Privat innsender 26.12.2018
Havforskningsinstituttet 18.12.2018
Statens legemiddelverk 04.12.2018

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt endringer i PD-forskriften

 

 25.06.2019
Se innspillene (13)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (13)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 08.01.2019
Kystrederiene & Brønnbåteiernes Forening 08.01.2019
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 08.01.2019
Åkerblå 04.01.2019
Sølvtrans Rederi AS 04.01.2019
Den norske veterinærforening 04.01.2019
SalMar Farming AS 04.01.2019
SalmoBreed As 04.01.2019
SinkabergHansen AS 03.01.2019
AquaGen 03.01.2019
Privat innsender 26.12.2018
Havforskningsinstituttet 18.12.2018
Statens legemiddelverk 04.12.2018

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Inger Eithun, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 83 19