Regelverksprosess

Endring i krav til transport av fisk knyttet til PD

Publisert 17.12.2018     Sist endret 19.02.2019

På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet kommer Mattilsynet til å foreslå endringer i transportforskriften og PD-forskriften

Det er på høring et forslag om å endre kravene til testing for PD, herunder oppheving av krav om rutinemessig testing av rensefisk for PD før flytting. Dette gir behov for nye regler om flytting og transport av rensefisk. Dette regelverksarbeidet må ses i sammenheng med den pågående høringen med forslag til endringer av PD-forskriften knyttet til prøvetaking som du finner lenke til her.

På bakgrunn av dette vil Mattilsynet sende på høring endringer i kravene til transport av fisk knyttet til PD. Aktuelle endringer er blant annet:

  • Strengere regler om flytting og transport av rensefisk
  • Det stilles samme krav til all gjennomføring av brønnbåttransport av all type fisk som skal til andre anlegg, uavhengig av om fisken kommer fra et settefiskanlegg eller et annet matfisk- eller stamfiskanlegg
  • Unntaket fra karantenetid på 48 timer og attestering på gjennomført rengjøring og desinfeksjon når en brønnbåt har levert fisk inn til PD-sonen innskrenkes.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen. 

Tidslinje for dette arbeidet:

Forslag er sendt til Nærings- og fiskeridepartementet til klarering før høring

 

 02.07.2018
Se innspillene (11)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (11)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 11.02.2019
Privat innsender 11.02.2019
Privat innsender 11.02.2019
Privat innsender 11.02.2019
Privat innsender 11.02.2019
Privat innsender 11.02.2019
Privat innsender 11.02.2019
Privat innsender 11.02.2019
Privat innsender 11.02.2019
Privat innsender 11.02.2019
heidi.reinnel@legemiddelverket.no 06.02.2019

Forslag til endring av transportforskriften og PD-forskriften er sendt på høring.

På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet sender Mattilsynet forslag til endring i krav til transport av fisk knyttet til PD på høring.

 

Høringsfrist: 11.02.2019
Se innspillene (11)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (11)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 11.02.2019
Privat innsender 11.02.2019
Privat innsender 11.02.2019
Privat innsender 11.02.2019
Privat innsender 11.02.2019
Privat innsender 11.02.2019
Privat innsender 11.02.2019
Privat innsender 11.02.2019
Privat innsender 11.02.2019
Privat innsender 11.02.2019
heidi.reinnel@legemiddelverket.no 06.02.2019

Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter forskriftsendringer.

Forskrift fastsettes

Februar/mars 2019 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Inger Eithun, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 83 19