Feil påvisning av pankreassykdom (PD-SAV-3) i et oppdrettsanlegg i Kristiansund kommune i Møre og Romsdal fylke

Publisert 21.08.2019     Sist endret 23.08.2019

En laboratoriefeil hos Veterinærinstituttet førte til at det tidlig i august feilaktig ble påvist PD-virus varianten SAV3 på sjølokaliteten 12872 Kattholmen i Kristiansund i Møre og Romsdal. Mattilsynet har varslet alle berørte aktører om dette, og informert oppdretter om at utslaktingsvedtaket oppheves i dag.

20. august varslet Veterinærinstituttet Mattilsynet og berørte parter om at de avkrefter funn av PD-virus varianten SAV3 på sjølokaliteten 12872 Kattholmen.

Mulig forveksling av prøvemateriale

Tidlig i august stilte Veterinærinstituttet på første prøveuttak en PD-diagnose med både SAV2 og SAV3 i samme prøveuttak. Virusprodukt fra det originale prøveuttaket og oppfølgingsprøver er nå karakterisert på nytt, og de nye resultatene viser at det bare er PD med SAV2 på denne lokaliteten.

Veterinærinstituttet har ikke helt avklart hvorfor og hvordan laboratoriefeilen oppstod, men tror det sannsynligvis har vært en ombytting av rør eller prøvemateriale fra en annen innsendelse. I prøvematerialet fra en annen lokalitet lenger sør i Møre og Romsdal er det nå bekreftet påvisning av PD med SAV3.

Veterinærinstituttet undersøker nå hendelsen for å kartlegge detaljene.

Opphever pålegg om utslakting

Utslakting av de 715 000 slakterklare oppdrettslaksene startet kort tid etter den feilaktige påvisningen.

Mattilsynet har informert oppdretter om at utslaktingsvedtaket oppheves i dag.

SAV3 i dette området vil medføre forvaltningsmessige tiltak for å redusere risikoen for smittespredning. Disse tiltakene er ikke nødvendig når SAV3 ikke er påvist. Næringen i samarbeid med fiskehelsetjenesten har på egent initiativ på et tidlig tidspunkt innført forebyggende tiltak.

Til orientering har alle anleggene i området SAV2 og er pålagt restriksjoner som opprettholdes.

Fant du det du lette etter?