Regelverksprosess

Høring: Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr, Gulen, Høyanger, Hyllestad og Solund kommuner, Sogn og Fjordane

Publisert 21.02.2019     Sist endret 01.03.2019

I november 2018 ble det påvist PD forårsaket av SAV2 og SAV3 på lokalitet 13643 Hjartholm. Lokalitet Hjartholm drives av Mowi Norway AS. Mattilsynet startet da en kartlegging av smittestatus i området. I januar 2019 ble SAV2 påvist på lokalitet 33667 Torvund ca. 20 km fra Hjartholm. Lokalitet Torvund drives av Osland Havbruk AS og Troland Lakseoppdrett AS.

Med bakgrunn i SAV2-utbruddene i området, foreslår Mattilsynet å opprette en kontrollområdeforskrift bestående av en bekjempelsessone og en overvåkingssone i Gulen, Høyanger, Hyllestad og Solund kommuner, Sogn og Fjordane.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Forskriftsutkastet foreslår opprettet en kontrollområdeforskrift for pankreassykdom (PD) i Gulen, Høyanger, Hyllestad og Solund kommuner, Sogn og Fjordane.
  • Formålet med forskriften er å forebygge, bekjempe og bekjempe pankreassykdom (PD) på fisk i forskriftens virkeområde.
  • Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone som ligger utenfor bekjempelsessonen, og som avgrenses av kontrollområdets ytre grenser. 
  • Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smitte ut fra området.

I vedlagte kart er bekjempelsessonene merket med rødt og overvåkingssonen merket med gult.

Frist for innspill settes til utgangen av onsdag 27. februar 2019.

Merk kort høringsfrist. Det haster å få igangsatt tiltakene i forskriften. Berørte aktører er allerede informert om utbredelsen av foreslåtte soner.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 27.02.2019
 
Fastsatt forskrift om kontrollområde for PD i Sognefjorden, 1. mars 2019

 

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, region Sør og Vest, avdeling Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44 / 977 55 174 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55