Høring: Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Tysvær, Vindafjord, Suldal, Finnøy og Hjelmeland kommuner, Rogaland fylke

Publisert 21.11.2019     Sist endret 06.12.2019

Pankreassykdom (PD) forårsaket av PD-virus subtype 2 ble påvist på lokalitet 18639 Halsavika 4. november 2019. Lokaliteten drives av MOWI Norway AS.

Med bakgrunn i utbruddet, foreslår Mattilsynet å opprette en kontrollområdeforskrift som fastsetter et kontrollområde i Tysvær, Vindafjord, Suldal, Finnøy og Hjelmeland kommuner, Rogaland fylke. Se kart - Forslag til kontrollområde for PD i Tysvær, Vindafjord, Suldal, Finnøy og Hjelmeland kommuner, Rogaland fylke

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) på fisk i forskriftens virkeområde.
  • Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone. Overvåkingssonen ligger utenfor bekjempelsessonen, og avgrenser kontrollområdets ytre grenser. 
  • Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smitte ut fra området.

I vedlagte kart er bekjempelsessonen merket med rødt og overvåkingssonen merket med gult.

For mer informasjon se vedlagt høringsbrev og forslag til kontrollområdeforskrift.

Frist for innspill settes til innen utgangen av torsdag 28. november 2019.

Merk kort høringsfrist. Det haster å få igangsatt tiltakene i forskriften. Berørte aktører er allerede informert om utbredelsen av foreslåtte soner.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 28.11.2019
 
Fastsatt forskrift om kontrollområde for PD SAV2 i Tysvær, Vindafjord, Suldal, Finnøy og Hjelmeland kommuner, Rogaland fylke

 

 06.12.2019
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Cecilie Ihle, region Sør og Vest, seksjon fisk og mat Sunnhordland og Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44 og rådgiver/jurist Baard J. Kvidaland, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 82 36.