Høring: Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr og Nord-Trøndelag og Nordland

Publisert 24.11.2017     Sist endret 05.07.2018

Gjelder kommunene: Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna og Leka kommuner i Nord-Trøndelag og Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner i Nordland

Den 31. juli 2017 ble det fastsatt forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Nærøy, Vikna og Leka kommuner i Nord-Trøndelag og Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner i Nordland. Forskriften ble fastsatt etter flere tilfeller av PD-påvisning i området over en lengre periode.

I august 2017 ble det påvist PD (SAV2) på fisk på lokaliteten 21676 Kråkholmen i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag. Lokaliteten drives av Midt Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS.

Eksisterende kontrollområdeforskrift for PD i Nord-Trøndelag og Nordland som ble fastsatt i juli vil grense til bekjempelsessonen i kontrollområdet som er foreslått opprettet rundt Kråkholmen i høring som hadde frist for innspill 4. oktober 2017.

Med bakgrunn i den senere tids utvikling av PD i området, foreslår Mattilsynet å opprette en felles kontrollområdeforskrift med tre bekjempelsessoner og én overvåkingssone i Nord-Trøndelag og Nordland. Da store deler av Nord-Trøndelag vil bli dekket av bekjempelsessoner, vil Mattilsynet styre utsett av fisk gjennom mindre brakkleggingsområder inne i bekjempelsessonene.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Forskriftsutkastet foreslår opprettet en kontrollområdeforskrift for pankreassykdom (PD) i Nord-Trøndelag og sørlige Nordland som samler soner for kontroll med PD i området i én forskrift.
  • Formålet med forskriften er å forebygge, bekjempe og utrydde pankreassykdom på fisk i forskriftens virkeområde, og å hindre at PD etablerer seg i området ved hjelp av smittebegrensende tiltak og koordinert brakklegging, se forskriftens § 2.
  • Kontrollområdet består av tre bekjempelsessoner, og én overvåkingssone som ligger utenfor bekjempelsessonene, og som avgrenses av kontrollområdets ytre grenser. 
  • Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smitte ut fra området.

I vedlagte kart er bekjempelsessonene merket med rødt og overvåkingssonen merket med gult:

Kart - Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Nord-Trøndelag og Nordland 

Frist for innspill: fredag 1. desember 2017.

Merk kort høringsfrist. Det haster å få igangsatt tiltakene i forskriften. Berørte aktører er allerede informert om utbredelsen av foreslåtte soner.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Frist for innspill: 01.12.2017
 
Dato: 15.12.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Rune Torbjørn Knutzen, region Midt, tlf.: 22 77 84 94 / 952 48 448 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55 / 924 95 956