Høring: Forskrift om kontrollområde for bekjempelse av PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy og Vikna kommuner i Nord-Trøndelag

Publisert 27.09.2017     Sist endret 27.09.2017

I august 2017 ble det påvist PD (SAV-2) på fisk på lokaliteten 21676 Kråkholmen i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag.

I området Mattilsynet foreslår å opprette et kontrollområde for har det siden april 2017 vært mistanke eller vært påvist PD (SAV-2) på fisk på flere lokaliteter og på fisk som er flyttet fra lokaliteter i området.

Vedtak om tømming har blitt fattet for lokaliteter med fisk under slaktemoden størrelse. Dette har gitt betydelige tap og kostnader for de berørte virksomhetene.

På grunn av det samlede antallet av tilfeller, sammenheng mellom dem og antallet potensielle kontaktlokaliteter, mener Mattilsynet at det kan være uforholdsmessig å benytte «stamping out» som et førstetiltak ved enhver ny påvisning i området.

Det er likevel et langsiktig mål å unngå at PD blir en endemisk sykdom i Nord-Trøndelag og at smitten spres nordover.

På bakgrunn av dette foreslår Mattilsynet en revidert bekjempelsesstrategi i en periode for området som omfattes av forslaget til kontrollområdeforskrift.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Forskriften oppretter et kontrollområde for pankreassykdom (PD) i sørlige deler av Nord-Trøndelag.
  • Formålet med forskriften er å forebygge, bekjempe og utrydde pankreassykdom hos fisk i forskriftens virkeområde, se forskriftens § 2.
  • Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone utenfor bekjempelsessonen.
  • Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smitte ut fra området.
  • I vedlagte kart er bekjempelsessonen merket med rødt og overvåkingssonen merket med gult.
  • Frist for innspill: onsdag 4. oktober 2017.

Merk kort høringsfrist. Det haster å få igangsatt tiltakene i forskriften. Berørte aktører er allerede informert om utbredelsen av foreslåtte soner og krav om helsekontroll med påfølgende prøveuttak.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 04.10.2017
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Mattilsynet - Test IKT 18.02.2019
Privat innsender 18.02.2019
Privat innsender 15.02.2019

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Aud Skrudland, region Midt, tlf.: 22 77 79 63 / 957 84 977

Rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55 / 924 95 956