Regelverksprosess

Høring: Forskrift som endrer forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr, Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner i Nord-Trøndelag og Nordland

Publisert 05.07.2018     Sist endret 13.07.2018

Kontrollområde for bekjempelse av PD i Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner ble fastsatt 31. juli 2017 etter at det siden november/desember 2016 hadde vært påvist PD (SAV2) på fisk på flere lokaliteter og på fisk som var flyttet fra lokaliteter i området.

Den 15. desember 2017 ble området for PD-regulering utvidet ved at forskrift om kontrollområde for PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Nord-Trøndelag og Nordland erstattet forskriften fra 31. juli 2017. Utvidet forskrift kom i stand etter at det var påvist PD på lokalitet Kråkholmen i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag. Forskriften inneholdt tre bekjempelsessoner.

Sone 1, Bekjempelsessone Risværgalten ble 20. april 2018 opphevet og innlemmet i overvåkingssonen.

Anleggene i Sone 2, Bekjempelsessone Øksningan og anleggene i brakkleggingsområdet Flatanger nord i Sone 3, Bekjempelsessone Flatanger og Vikna sør er tømt for fisk, rengjort, desinfisert og brakklagt i henhold til forskriftskravene. Brakkleggingstiden for Sone 2 og brakkleggingsområdet Flatanger nord i Sone 3 vil være oppfylt henholdsvis 12. juli og 6. juli.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Det foreslås å oppheve Sone 2 og endre Sone 3 i kontrollområdeforskrift for pankreassykdom (PD) i Nord-Trøndelag og sørlige Nordland.
  • I forskriftens § 2 om virkeområde oppheves Sone 2, Bekjempelsessone Øksningan i Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner. Bekjempelsessonen tas inn i overvåkingssonen.
  • I forskriftens § 2 om virkeområde endres Sone 3, Bekjempelsessone Flatanger og Vikna sør. Brakkleggingsområdet Flatanger nord tas inn i overvåkingssonen.
  • Sone 3 opprettholdes inntil videre slik den fremkommer etter endringen.

Frist for innspill: utgangen av onsdag 11. juli 2018.

Merk kort høringsfrist. Det haster å få endret forskriften, slik at fisk skal kunne settes ut i tråd med justerte driftsplaner.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 11.07.2018
Se innspillene (3)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (3)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 18.02.2019
Privat innsender 18.02.2019
Privat innsender 15.02.2019

Fastsatt endringsforskrift

Opphevelse av bekjempelsessone 2 og endring av bekjempelsessone 3 i kontrollområdet for PD i Nord-Trøndelag og Nordland, 12. juli 2018.

 

 12.07.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Rune Torbjørn Knutzen, region Midt, tlf.: 22 77 84 94 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.