Regelverksprosess

Høring: Forskrift som endrer forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr, Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner i Nord-Trøndelag og Nordland

Publisert 05.07.2018     Sist endret 13.07.2018

Kontrollområde for bekjempelse av PD i Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner ble fastsatt 31. juli 2017 etter at det siden november/desember 2016 hadde vært påvist PD (SAV2) på fisk på flere lokaliteter og på fisk som var flyttet fra lokaliteter i området.

Den 15. desember 2017 ble området for PD-regulering utvidet ved at forskrift om kontrollområde for PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Nord-Trøndelag og Nordland erstattet forskriften fra 31. juli 2017. Utvidet forskrift kom i stand etter at det var påvist PD på lokalitet Kråkholmen i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag. Forskriften inneholdt tre bekjempelsessoner.

Sone 1, Bekjempelsessone Risværgalten ble 20. april 2018 opphevet og innlemmet i overvåkingssonen.

Anleggene i Sone 2, Bekjempelsessone Øksningan og anleggene i brakkleggingsområdet Flatanger nord i Sone 3, Bekjempelsessone Flatanger og Vikna sør er tømt for fisk, rengjort, desinfisert og brakklagt i henhold til forskriftskravene. Brakkleggingstiden for Sone 2 og brakkleggingsområdet Flatanger nord i Sone 3 vil være oppfylt henholdsvis 12. juli og 6. juli.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Det foreslås å oppheve Sone 2 og endre Sone 3 i kontrollområdeforskrift for pankreassykdom (PD) i Nord-Trøndelag og sørlige Nordland.
  • I forskriftens § 2 om virkeområde oppheves Sone 2, Bekjempelsessone Øksningan i Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner. Bekjempelsessonen tas inn i overvåkingssonen.
  • I forskriftens § 2 om virkeområde endres Sone 3, Bekjempelsessone Flatanger og Vikna sør. Brakkleggingsområdet Flatanger nord tas inn i overvåkingssonen.
  • Sone 3 opprettholdes inntil videre slik den fremkommer etter endringen.

Frist for innspill: utgangen av onsdag 11. juli 2018.

Merk kort høringsfrist. Det haster å få endret forskriften, slik at fisk skal kunne settes ut i tråd med justerte driftsplaner.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 11.07.2018
 
Fastsatt endringsforskrift

Opphevelse av bekjempelsessone 2 og endring av bekjempelsessone 3 i kontrollområdet for PD i Nord-Trøndelag og Nordland, 12. juli 2018.

 

 12.07.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Rune Torbjørn Knutzen, region Midt, tlf.: 22 77 84 94 og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.