Høring: Mattilsynet foreslår å oppheve forskrift om bekjempelse av SAV2 i Nordfjord kommune i Sogn og Fjordane


Publisert 20.11.2017 | Sist endret 28.11.2017

Mattilsynet foreslår å oppheve forskrift om bekjempelse av SAV2 i Nordfjord i Sogn og Fjordane.

For å begrense utbrudd og spredning av pankreassykdom forårsaket av SAV2 i Nordfjord, opprettet Mattilsynet i 2015 forskrift for å bekjempe sykdommen. Denne forskriften omfattet kun SAV2.

Forskriftens formål er nå oppnådd ettersom SAV2 ikke lenger er registrert i Nordfjord.

Forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr ble vedtatt 29. august 2017. Den nasjonale forskriften for PD dekker nå området for kontrollområdeforskrift for SAV2 i Nordfjord, og det er viktig at PD blir bekjempet enhetlig i henhold til bestemmelsene i nasjonal PD-forskrift.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring av forslag om opphevelse av forskrift om bekjempelse av SAV2 i Nordfjord, Sogn og Fjordane

 

Frist: 01.01.2018

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Seniorrådgiver Hulda Bysheim, region Sør og Vest, tlf.: 22 77 83 01
og rådgiver Ane Wilson Erdal, hovedkontoret, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55