Kunngjøring

Mattilsynet opphever bekjempelsessone 1 for PD i Nærøy, Vikna og Leka kommuner i Nord-Trøndelag

Publisert 20.04.2018     Sist endret 20.04.2018

Mattilsynet har 20. april 2018 ved endring av forskrift om bekjempelse av PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, opphevet bekjempelsessone 1 Risværgalten i Nærøy, Vikna og Leka kommuner.

Kontrollområde for bekjempelse av PD i Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner ble fastsatt 31. juli 2017 etter at det siden november/desember 2016 hadde vært påvist PD (SAV2) på fisk på flere lokaliteter og på fisk som er flyttet fra lokaliteter i området.

Den 15. desember 2017 ble området for PD-regulering utvidet ved at forskrift om kontrollområde for PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Nord-Trøndelag og Nordland erstattet forskriften fra 31. juli 2017. Utvidet forskrift kom i stand etter at det var påvist PD på lokalitet Kråkholmen i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag.

Alle lokalitetene i Sone 1, bekjempelsessone Risværgalten i Nærøy, Vikna og Leka kommuner, er tømt for fisk. Det er gjennomført vask og desinfeksjon av utstyr og installasjoner, og minimum en måneds samordnet brakklegging. Brakkleggingsperioden er over 20. april 2018.

Bekjempelsessone 1 oppheves og innlemmes i overvåkingssonen. Bekjempelsessone 2 og 3 opprettholdes inntil videre. Se Kart: Opphevelse av bekjempelsessone 1 i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Rune Torbjørn Knutzen, Region Midt, avdeling Innherred og Fosen, tlf.: 22 77 84 94
Avdelingssjef Steinar Westerberg, Region Nord, avdeling Helgeland, tlf.: 22 77 89 02


Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Rune Torbjørn Knutzen, Region Midt, avdeling Innherred og Fosen, tlf.: 22 77 84 94
Avdelingssjef Steinar Westerberg, Region Nord, avdeling Helgeland, tlf.: 22 77 89 02