Kunngjøring

Mattilsynet opphever bekjempelsessone 2 og endrer bekjempelsessone 3 i kontrollområdet for PD i Nord-Trøndelag og Nordland

Publisert 12.07.2018     Sist endret 13.07.2018

Mattilsynet har 12. juli 2018 ved endring av forskrift om bekjempelse av PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, opphevet bekjempelsessone 2, Øksningan i Bindal, Brønnøy og Sømna, og endret Sone 3, Bekjempelsessone Flatanger og Vikna sør

Kontrollområde for bekjempelse av Pancreas disease (PD) i Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner ble fastsatt 31. juli 2017 etter at det siden november/desember 2016 hadde vært påvist PD (SAV2) på fisk på flere lokaliteter og på fisk som er flyttet fra lokaliteter i området.

Den 15. desember 2017 ble området for PD-regulering utvidet ved at forskrift om kontrollområde for PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Nord-Trøndelag og Nordland erstattet forskriften fra 31. juli 2017. Utvidet forskrift kom i stand etter at det var påvist PD på lokalitet Kråkholmen i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag.

Forskriftskravene i § 5 andre og tredje ledd om at alle anleggene i Sone 2 skal være tømt for fisk, rengjort, desinfisert og brakklagt i minimum to måneder, er oppfylt 12. juli 2018. Dette tilsier at Sone 2, Bekjempelsessone Øksningan i Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner kan oppheves og innlemmes i overvåkingssonen 12. juli 2018.

Forskriftskravene i § 5 andre og fjerde ledd om at alle anleggene i Sone 3 skal være rengjort og desinfisert etter at de er tømt for fisk, og at alle anlegg som benytter ubehandlet sjøvann i et godkjent brakkleggingsområde, skal brakklegges samtidig i minimum to måneder, var oppfylt 6. juli. Dette tilsier at Sone 3, Bekjempelsessone Flatanger og Vikna sør kan reduseres 12. juli 2018, og at brakkleggingsområde Flatanger nord kan innlemmes i overvåkingssonen fra 12. juli 2018.

Sone 3 opprettholdes inntil videre slik den fremkommer etter endringen.

Se også:

Kart: Kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna og Leka kommuner i Nord-Trøndelag og Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner i Nordland

Høring: Forskrift som endrer forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr, Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner i Nord-Trøndelag og Nordland 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Rune Torbjørn Knutzen, Region Midt, Avdeling Innherred og Fosen, tlf.: 22 77 84 94
Avdelingssjef Steinar Westerberg, Region Nord, Avdeling Helgeland, tlf.: 22 77 89 02


Kontaktinformasjon

Seniorinspektør Rune Torbjørn Knutzen, Region Midt, Avdeling Innherred og Fosen, tlf.: 22 77 84 94
Avdelingssjef Steinar Westerberg, Region Nord, Avdeling Helgeland, tlf.: 22 77 89 02